•  
Για να λάβετε προσφορά εξ-αποστάσεως :

  1. Θα χρειαστούμε μία κάτοψη του χώρου κουζίνας ή μία δική σας απλή αποτύπωση.
  2. Μας αναγράφετε τα στοιχεία επικοινωνίας.
  3. Επικοινωνούμε μαζί σας για περισσότερες διευκρινίσεις.
  4. Συνδεόμαστε live για την παρουσίαση του σχεδίου σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
  5. Λαμβάνετε την τελική αξία της κουζίνας σας.

Email: info@ecosystema.gr

Μοντέρνα Κουζίνα Linea